Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

Uchwała Nr XIV/98/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie

Numer uchwały: 98
Numer sesji: XIV
Rok: 2012

Uchwała
Nr XIV/98/2012

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 lutego 2012 roku

w sprawie: zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w Jutrosinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół
im. Jana Pawła II w Jutrosinie
________________________________________________________________


               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 10090 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm./ oraz art. 59 ust.1-5 i ust. 6 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty / t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 wraz z późn. zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2012 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Jutrosinie kształcącej w cyklu dwuletnim, wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jutrosinie, przy ul. Wrocławska 39 w Zasadniczą Szkołę Zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych.

§ 2.

Wykonanie uchwały, w tym dokonanie czynności niezbędnych do przeprowadzenia przekształcenia szkoły powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu