Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/64/2011Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo”

UCHWAŁA Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/64/2011Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo”

Numer uchwały: 81
Numer sesji: XII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XII/81/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/64/2011Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października
2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Przebudowa drogi
gminnej Pawłowo – Rogożewo”

______________________________________________________________

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
§1 Uchwały Nr X/64/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu otrzymuje brzmienie:
„§1 Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu