Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 – 2021.

UCHWAŁA Nr XII/84/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011 – 2021.

Numer uchwały: 84
Numer sesji: XII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr XII/84/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2011 – 2021.
_______________________________________________________________


       Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

W Uchwale Nr IV/10/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2011-2021 wprowadza się zmiany:

§ 1.

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany w sposób przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu