Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XI/76/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Numer uchwały: 76
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała
Nr XI/76/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: poboru opłaty targowej w drodze inkasa
_______________________________________________________________


     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty targowej.

§ 2

Inkasentami opłaty targowej są zarządzający targowiskiem, położonym w Jutrosinie, przy ul. Polnej nr 9:

- Pan Roman Żyto,
- Pan Maciej Żyto.

§ 3

Za pobranie opłaty targowej i wpłacenie jej w ustalonym terminie, inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 80% pobranej opłaty.

§ 4

Wynagrodzenie będzie wypłacane inkasentom comiesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca. Inkasent nie jest upoważniony do samodzielnego potrącania swego wynagrodzenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 6

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu