Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Uchwała Nr XI/75/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

Numer uchwały: 75
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała
Nr XI/75/2011


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów
____________________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 wraz z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Zarządza się na terenie jednostek pomocniczych (sołectw) gminy Jutrosin, pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2
Na inkasentów podatków na terenie wsi wyznacza się sołtysów:
- Pana Ireneusza Rolnika - dla obszaru sołectwa Bartoszewice,
- Panią Marię Ciesielską - dla obszaru sołectwa Bielawy,
- Pana Eugeniusza Szymkowiaka - dla obszaru sołectwa Domaradzice,
- Panią Mirosławę Antkowiak - dla obszaru sołectwa Dubin,
- Pana Szczepana Samola - dla obszaru sołectwa Grąbkowo,
- Pana Franciszka Tatarka - dla obszaru sołectwa Janowo,
- Pana Damiana Wybierałę - dla obszaru sołectwa Jeziora,
- Pana Franciszka Żmudę - dla obszaru sołectwa Nad Stawem,
- Pana Waleriana Kalkę - dla obszaru sołectwa Ostoje,
- Pana Pawła Wachowiaka - dla obszaru sołectwa Pawłowo,
- Panią Grażynę Bobrowską - dla obszaru sołectwa Płaczkowo,
- Pana Michała Guziołka - dla obszaru sołectwa Rogożewo,
- Pana Mieczysława Kurzawę - dla obszaru sołectwa Nowy Sielec,
- Pana Marka Kozicę - dla obszaru sołectwa Stary Sielec,
- Pana Stanisława Janiaka - dla obszaru sołectwa Śląskowo,
- Panią Magdalenę Mocydlarz - dla obszaru sołectwa Szkaradowo,
- Pana Mariana Szymkowiaka - dla obszaru sołectwa Szymonki,
- Panią Krystynę Zaleską - dla obszaru sołectwa Zaborowo,
- Pana Krzysztofa Szczęsnego - dla obszaru sołectwa Zmysłowo.

§ 3
Osoby będące inkasentami dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 4
Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza możliwości uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5
Wynagrodzenie dla inkasentów - sołtysów w części rekompensującej wykonanie powierzonych im zadań i obowiązków określa odrębna uchwała.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 7
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr II/12/2002 z dnia 10.12.2002r. w sprawie poboru podatków lokalnych w drodze inkasa.

§ 8
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu