Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Numer uchwały: 74
Numer sesji: XI
Rok: 2011

Uchwała
Nr XI/74/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie: określenia dla osób fizycznych i prawnych wzorów formularzy, składanych przez podatników: podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

___________________________________________________________________


      Na podstawie art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 95 poz. 613 wraz z późn. zm.) oraz art. 6a ust. 11 Ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 wraz z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 Ustawy z dnia 30.10.2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla osób fizycznych:
a) wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 do uchwały
b) wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku rolnego
- załącznik nr 2 do uchwały
c) wzór formularza określającego zakres informacji w sprawie podatku leśnego
- załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2

Ustala się dla osób prawnych:
a) wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości - załącznik nr 4 do uchwały
b) wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku rolnego
- załącznik nr 5 do uchwały
c) wzór formularza określającego zakres deklaracji w sprawie podatku leśnego
- załącznik nr 6 do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXIV/160/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku.

§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu