Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin”

UCHWAŁA Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin”

Numer uchwały: 62
Numer sesji: 10
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr X/ 62/ 2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 października 2011r.

w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin”

_________________________________________________________________


        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.e oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Postanawia się zaciągnąć zobowiązanie o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie gminy na 2011 rok w zakresie inwestycji pn. „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” do kwoty 909.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy złotych 00/100) w 2012 roku.

§ 2.
Zobowiązanie finansowane będzie z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu