Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2012 rok.

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.10.2011 r. w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2012 rok.

Numer uchwały: 68
Numer sesji: 10
Rok: 2011

Uchwała
Nr X/68/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27.10.2011 r.

w sprawie: Przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych
na 2012 rok.
_____________________________________________________________


         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 Nr 155, poz. 921) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2012 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu