Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2012-2015

UCHWAŁA Nr IX/57/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 września 2011 roku w sprawie: Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu na kadencję 2012-2015

Numer uchwały: 57
Numer sesji: 9
Rok: 2011

UCHWAŁA
Nr IX/57/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie: Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu
na kadencję 2012-2015


             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zmianami) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 wraz z późn. zmianami) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym na ławników do Sądu Rejonowego w Rawiczu zostali wybrani:

1. Pani Mirosława Domicz

2. Pan Jacek Gilewski


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                   /-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-10-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu