Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30.06.2011 w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30.06.2011 w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin

Numer uchwały: 52
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

UCHWAŁA Nr VIII/52/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30.06.2011

w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin
_____________________________________________________________

           Na podstawie art. 37 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie ustala co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla poszczególnych przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Jutrosin zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Miesięczna dieta przysługuje za:
1. Udział w posiedzeniach Rady Miejskiej
2. Udział w naradach zwoływanych przez Burmistrza
3. Za całokształt pracy w jednostce pomocniczej


§ 3
Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Rady lub narady wysokość diety określonej w § 1 ulega zmniejszeniu o 20%, nie więcej jednak niż o 40% miesięcznej diety.

§ 4

Z dniem 30 czerwca 2011 roku traci moc wraz z późniejszymi zmianami Uchwała Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie: ustalania zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 roku.

                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                          /-/ Stanisław Janiak

 

                                                                         


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu