Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30.06.2011r. w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

Uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30.06.2011r. w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

Numer uchwały: 51
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

Uchwała Nr VIII/51/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30.06.2011r.

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

______________________________________________________________________

            Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lica 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 710) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1
Ustala się miesięczną dietę dla:
1). Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 1.150 zł.
2). Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 400 zł.
3). Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 380 zł.
4). Dla pozostałych radnych w kwocie - 350 zł.

§ 2
Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Rady lub Komisji, wysokość diety określonej w § 1 ulega zmniejszeniu o 20%, nie więcej jednak niż o 40% miesięcznej diety.

§ 3
Dieta wypłacana będzie do dnia 10 następnego miesiąca na konto radnego

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jutrosina

§ 5
Z dniem 30 czerwca 2011 roku traci moc uchwała Nr XVIII/89/2008 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2011 roku.

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                   /-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu