Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr VIII/50/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Numer uchwały: 50
Numer sesji: VIII
Rok: 2011

Uchwała Nr VIII/50/2011
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

__________________________________________________________________


                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz § 4 Uchwały Nr XL/189/2010 z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin, przedstawia pisemną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, przedstawiającej w formie tabelarycznej kwoty planowanych i wykonanych na 30 czerwca roku budżetowego następujących pozycji wieloletniej prognozy finansowej:
1) dochody bieżące,
2) dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku,
3) wydatki bieżące (bez obsługi długu), w tym z tytułu gwarancji i poręczeń,
4) wydatki majątkowe,
5) spłata i obsługa długu w tym:
a) rozchody z tytułu rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych,
b) wydatki bieżące na obsługę długu,
6) przychody budżetu,
7) kwota długu,
8) wynik budżetu.

§ 2
Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin przedstawia informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, ujętych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w formie opisowej.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                      /-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu