Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

UCHWAŁA NR VII/37/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 37
Numer sesji: 7
Rok: 2011

UCHWAŁA
NR VII/37/2011
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

__________________________________________________________________


     Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2044 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXVI/133/2005 z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

                                                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                    /-/ Ireneusz Mikołajewski

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu