Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

Numer uchwały: 34
Numer sesji: 7
Rok: 2011

Uchwała
Nr VII/34/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 02 czerwca 2011 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.

______________________________________________________________________


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Lesznie, sprawozdaniami finansowymi i stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jutrosin za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

                                                               /- / Ireneusz Mikołajewski
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-06-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-06-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu