Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

Numer uchwały: 32
Numer sesji: VI
Rok: 2011

Uchwała Nr VI/32/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

____________________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27//2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, wprowadza się następujące zmiany:

1. W paragrafie 2 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„§ 2 ust. 6a. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)"
2. W paragrafie 8 ust. 3 dodaje się punkt 8 w brzmieniu:
„§ 8 ust. 3 pkt 8. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                /-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-05-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu