Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Piskarnia, przysiółek

UCHWAŁA Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Piskarnia, przysiółek

Numer uchwały: 22
Numer sesji: 5
Rok: 2011

UCHWAŁA
Nr V/22/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 marca 2011 roku

w sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Piskarnia, przysiółek

______________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych /Dz. U. Nr 166 poz. 1612/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Uwzględniając wyniki konsultacji społecznej przeprowadzonej z mieszkańcami miejscowości Piskornia oraz sołeckiej wsi Pawłowo, które w ocenie Rady w sposób jednoznaczny potwierdzają ich wolę oraz ugruntowane tradycją oczekiwania – Rada Miejska w Jutrosinie występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o zmianę aktualnie obowiązującej urzędowej nazwy miejscowości w brzmieniu „Piskarnia” na tradycyjnie i powszechnie używaną w gminie w brzmieniu „Piskornia”.

§ 2.
Wykonanie uchwały w tym załączenie do uchwały Rady wszystkich wymaganych przepisami dokumentów, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                     Stanisław Janiak

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu