Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: zmieniającej uchwałę w sparwie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IV/14/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: zmieniającej uchwałę w sparwie wzorów informacji i deklaracji podatkowych

Numer uchwały: 14
Numer sesji: 4
Rok: 2011

Uchwała
Nr IV/14/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych
_________________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 wraz z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/160/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, wiersz D.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) „wiersz D.2 pkt 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej”

§ 2.

W załączniku nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIV/160/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych, wiersz D. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) „wiersz D.2 pkt 4. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wychodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje począwszy od roku podatkowego 2011.

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                       Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu