Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie

Numer uchwały: 12
Numer sesji: 4
Rok: 2011

Uchwała
Nr IV/13/2011

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 stycznia 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie.

______________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku
Nr XLIII/197/2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 31 grudnia 2010 roku Nr 268 poz. 5205) - § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„§ 1 pkt 2 lit. d związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,27 zł. od 1m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                  Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu