Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Uchwała Nr IV/12/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Numer uchwały: 12
Numer sesji: 4
Rok: 2011

UCHWAŁA
NR IV/12/2011


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 27 stycznia 2011 roku


w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

__________________________________________________________________

      Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 08. 03.1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) - uchwala się co następuje:


§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 2. Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo rozwiązania stosunku pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                          Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-02-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-02-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu