Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Uchwała Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Numer uchwały: 7
Numer sesji: 3
Rok: 2010

UCHWAŁA Nr III/7/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.
Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz ostateczny termin ich dokonania:

Nazwa wydatku

Ostateczny termin

dokonania wydatku

Budowa sieci wodociągowej Stary Sielec - Rogożewo 28.02.2011

§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa wyżej zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                          Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-01-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu