Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 8
Numer sesji: 3
Rok: 2010

Uchwała
Nr III/8/2010


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

______________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 wraz z późniejszymi zmianami/, art. 8 ust. 2 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2008 roku Nr 223, poz. 1458, z późn. zm./ oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 50 poz. 398) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin, Panu Zbigniewowi Koszarkowi w następującej wysokości:
1. Wynagrodzenie zasadnicze – 4.900 zł.
2. Dodatek funkcyjny - 1.500 zł.
3. Dodatek specjalny w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie – 1.280 zł.
4. Dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 980 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 2 grudnia 2010 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2011-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu