Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 44/ 2010 z XLIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 9 listopada 2010 r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 44/ 2010 z XLIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 9 listopada 2010 r., o godz. 13:00 w sali MGOK w Jutrosinie

Numer dokumentu: 44
Rok: 2010

PROTOKÓŁ 44/ 2010

z XLIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 9 listopada 2010 r., o godz. 13:00
w sali MGOK w Jutrosinie
_____________________________________________________________


Obecni na Sesji Radni:

1.Alcer Stanisław
2.Barteczka Mirosław
3.Domaniecki Józef
4.Grzywaczewski Bogusław
5.Horała Czesław
6.Janiak Stanisław
7.Kalka Walerian
8.Krzyżosiak Romuald
9.Lubiatowski Aleksy
10.May Jakub
11.Mikołajewski Ireneusz
12.Samol Szczepan
13.Wlekliński Andrzej
14.Wybierała Piotr
15.Zuziak Józef


Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

       Otwarcia XLIV – ostatniej w kadencji 2006-2010 - Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał zaproszonych gości: Pana Starostę Powiatu Rawickiego – Zdzisława Maćkowiaka, Franciszka Halca, Sławomira Rojdę, Tomasza Trawińskiego, Pawła Jernasia, Dyrektorów Szkół i Zakładów Pracy, ks. Dziekana Stanisława Matuszczaka, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

Przewodniczący poinformował, że w sesji uczestniczy pełen skład rady, jest ona zatem władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały.

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie z działalności za okres pomiędzy sesjami:

- udział w otwarciu ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych w Rawiczu;
- udział w wystawie gołębi;
- podpisaliśmy umowę w Poznaniu odnośnie stacji uzdatniania wody.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin w roku 2010.

     Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak przeczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 15 „za”, kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję, zatem Uchwała Nr XLIV/229/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2010 została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

     Po tym punkcie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, Gimnazjum w Jutrosinie oraz Zespołu Szkół w Szkaradowie wręczyli wiązanki kwiatów oraz złożyli gratulacje i podziękowania w związku z zakończeniem kadencji 2006-2010 na ręce Pana Burmistrza – Zbigniewa Koszarka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej – Stanisława Janiaka.

    Pan Stanisław Janiak oraz Zbigniew Koszarek wręczyli wszystkim radnym Rady Miejskiej w Jutrosinie podziękowania za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej. Dziękując za wysiłek włożony na rzecz rozwoju Gminy, życzyli dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

    Po złożeniu informacji przez Burmistrza Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie z wykonanych inwestycji w mijającej kadencji 2006-2010 - głos zajęli zaproszeni goście (p. Maćkowiak, p. Halec, p. Rojda oraz ks. dziekan Stanisław Matuszczak), którzy to pozytywnie wypowiadali się na temat dotychczasowej współpracy z Burmistrzem oraz Radą Miejską, złożyli gratulacje oraz życzyli powodzenia w nadchodzących wyborach.

Na powyższym zakończono obrady XLIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:                                                   Protokół zatwierdził:

Katarzyna Zuziak                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                     Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu