Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XLIII/196/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

UCHWAŁA Nr XLIII/196/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Numer uchwały: 196
Numer sesji: 43
Rok: 2010


UCHWAŁA Nr XLIII/196/2010
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 października 2010 r.


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki

________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera c i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:


§ 1.
§ 1 Uchwały Nr XXXVI/171/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki otrzymuje brzmienie:
„§ 1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu w maksymalnej wysokości 214.558,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                 w Jutrosinie

                                                                           Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu