Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XLIII/201/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

UCHWAŁA NR XLIII/201/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok stanowiącego część gminnej strategii integracji i polityki społecznej.

Numer uchwały: 201
Numer sesji: 43
Rok: 2010

UCHWAŁA
NR XLIII/201/2010


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2010 roku


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 rok stanowiącego część
gminnej strategii integracji i polityki społecznej.
___________________________________________
____________________


       Na podstawie art. 41 ust.2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007roku Nr 70 poz. 473 ze zm. ) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)- Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2.

Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

                                               Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie

                                                              Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu