Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XLIII/198/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2011 rok.

Uchwała Nr XLIII/198/2010 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2010 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2011 rok.

Numer uchwały: 198
Numer sesji: 43
Rok: 2010

Uchwała Nr XLIII/198/2010

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie: ustalenia średniej ceny 1q żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2011 rok.
__________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1593 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1
Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1q, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przyjmowaną za postawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na rok 2011 z kwoty 37,64 zł do kwoty 35,00 zł.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.


                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       w Jutrosinie

                                                                  Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2010-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2010-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu